ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η   ΓΚΑΝΙΛΑΣ εμπορική – κατασκευαστική εταιρία καλύπτει επαρκώς, όλα τα στάδια παραγωγής ενός τεχνικού έργου, με εξειδίκευση στην κατασκευή οικοδομικών έργων με χρήση κύριας – παραθεριστικής κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

Συγκεκριμένα :

  • Επιλέγει και αξιολογεί την καταλληλότητα του ακινήτου, με γνώμονα την εμπορικότητα, την προσβασιμότητα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος
  • Προβαίνει στον  κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε η τελική λύση να προσφέρει την βέλτιστη εμπορική αξιοποίηση του ακινήτου και την μελλοντική δημιουργία υπεραξίας σε όλα τα κτίσματα
  • Ασχολείται με την εκπόνηση όλων των μελετών που απαιτούνται (σε συνεργασία και με εξωτερικούς συνεργάτες Μηχανικούς), με κύριο στόχο την διασφάλιση της λειτουργικότητας, της αισθητικής και της αντοχής των κτιρίων. Για τον λόγο αυτόν εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονοι κανονισμοί για τις εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις, τις μονώσεις και τέλος την στατικότητα και αντισεισμικότητα των κτιρίων
  • Προβαίνει στην κατασκευή των οικοδομικών έργων και στις αντίστοιχες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, με σύγχρονες μεθόδους, χρησιμοποιώντας  έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, με πρωτοποριακά υλικά και πάντα υπό την στενή παρακολούθηση της εταιρίας
  • Αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, είτε για λογαριασμό της εταιρίας, είτε για λογαριασμό ιδιωτών που επιθυμούν να επενδύσουν, στοχεύοντας κυρίως στην επίτευξη υπεραξίας.