Η Φιλοσοφία μας

Οι αρχές, πάνω στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της εταιρίας, είναι :

  • Η φερεγγυότητα στις συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές και η «καθαρή» οικονομική σχέση με αυτούς
  • Η ειλικρινής αντιμετώπιση των πελατών, με απόλυτο σεβασμό στο κεφάλαιο το οποίο επενδύουν (πράγμα που διασφαλίζεται από τις λογικές τιμές και τους συμφέροντες όρους οικονομικής συνεργασίας)
  • Η έγκαιρη και έντεχνη αποπεράτωση των έργων, πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων που συμφωνούνται
  • Η επιλογή των προμηθευτών μας, πάντα μεταξύ των αξιολογότερων και γνωστότερων εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου
  • Η «after sales” υποστήριξη των πελατών μας σχετικά με την συντήρηση και λειτουργία των ακινήτων