Ποιοι είμαστε

Η εταιρία μας με τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΑΝΙΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» από 12/06/2019 έχει πάρει τη νομική μορφή της ΙΚΕ (Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας) με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 15084990400. Η επωνυμία της είναι «ΓΚΑΝΙΛΑΣ Ν. – ΓΚΑΝΙΛΑ Β. – ΛΙΜΠΟΣ Τ. ΙΚΕ» με έδρα ιδιόκτητα γραφεία στον πρώτο όροφο της οικοδομής ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20Α – Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μοναδικά μέλη της εταιρίας αποτελούν οι :

1) Νικόλαος Α. Γκανίλας – Πολιτικός Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 34 % (3400 εταιρικά μερίδια) κάτοικος Θεσ/νίκης Βασ. Γεωργίου 20.
2) Βικτώρια Ν. Γκανίλα – Αρχιτέκτων Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 33% (3300 εταιρικά μερίδια) κάτοικος Θεσ/νίκης Βασ. Γεωργίου 20.
3) Τηλέμαχος Ι. Λίμπος – Πολιτικός Μηχανικός με ποσοστό συμμετοχής 33% (3300 εταιρικά μερίδια) κάτοικός Θεσ/νίκης Βασ. Γεωργίου 20.

Η ΓΚΑΝΙΛΑΣ κατασκευαστική – εμπορική εταιρία ασχολείται:

  • Mε την αξιοποίηση ακινήτων μέσω της κατασκευής και εμπορικής εκμετάλλευσης οικοδομικών και κτιριακών έργων με χρήση την κύρια και παραθεριστική κατοικία καθώς και επαγγελματική στέγη.
  • Η εταιρία κατασκευάζει και εμπορεύεται, είτε για λογαριασμό της ίδιας (με ίδιους οικονομικούς πόρους και χρηματοδότηση), είτε για λογαριασμό ιδιωτών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους με δική τους χρηματοδότηση.
  • Εκ παραλλήλου ασχολείται με την αποκατάσταση και στατική ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμισή τους, καθώς και με έργα Πολιτικού Μηχανικού. Επίσης με την εκπόνηση μελετών και την έκδοση αδειών δόμησης. Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1982 στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Νομούς Χαλκιδικής και Πιερίας, και αποτελεί συνέχεια της ατομικής επιχείρησης και των ομορρύθμων εταιριών του Πολιτικού Μηχανικού ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΑΝΙΛΑ.